Информационен Уебинар, Програма „Европейски корпус за солидарност“

януари 16, 2019 · Новини

Уеб базиран семинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се състои на 16 януари 2019г., от 10:00ч.

Уебинарът ще се проведе във връзка с обявените покани за подаване на предложения за проекти, както следва:

Доброволчески проекти – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.

Стажове и работни места – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.

Проекти за солидарност – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.

https://bit.ly/2SKGS9s