Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

декември 13, 2018 · Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведe  финална конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX. Заповядайте на събитието, започваме с регистрация от 9.30 ч. на 18 декември 2018 г., Вторник, в хотел Интерконтинентал София (гр. София, пл. Народно събрание 4), зала Парламент.  

На събитието ще покажем резултатите от изпълнението на всички проектни дейности, както и ще представим продуктът – предмет на внедряваните две социални иновации – заповядайте, ще Ви очакваме! 

Проектът се изпълнява от „Огра” ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.