Обявяват началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

октомври 31, 2018 · Новини

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения.

Конкурсът стартира на 23 октомври, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 януари 2019 г.

Подробности за условията на конкурса, Насоките за кандидатстване, както и всички необходими документи и приложения можете да намерите на страницата на Оператора на Фонда:

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=5

Успоредно с това, Фонд Активни граждани България стартира и серия от събития за изграждане на капацитет на НПО, в това число информационни дни и обучения за повишаване на капацитета на гражданските организации за подготовка на проектни предложения. Обученията са насочени предимно към организации от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи.

Графикът и местата, в които ще бъдат проведени информационните дни можете да намерите тук: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=10

Графикът, темите и регистрационната форма за записване за обученията за повишаване на капацитета можете да намерите тук: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=15

Освен това Операторът предвижда и допълнителни форми за повишаване на капацитета на НПО във връзка с Първия конкурс за стратегически проекти:  насочващи семинари (чийто график и теми можете да намерите тук: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=14) и тематични уебинари (чийто график, теми и регистрационни форми можете та намерите на следния адрес: https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=16).