Отварят Пчеларската програма за 2019 г. с 4,76 млн. лв. бюджет

октомври 30, 2018 · Новини

Прием по мерките от Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г. започва на 12 ноември в областните дирекции на ДФЗ.

Кандидатстването ще продължи до 23 ноември 2018 г. и ще става по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

Общият бюджет на Пчеларската програма за 2019 г. е 4,76 милиона лева, а за целия тригодишен период 2017-2019 г. – близо 14.28 млн. лева. 50 на сто от тях са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. При приема за финансовата 2018 г. са подадени 1742 заявления и са подписани 1659 договора на обща стойност 4, 68 млн. лв.

Пчеларите, които кандидатстват за финансиране по Пчеларската програма, ще могат да реализират инвестициите по мерки А, Б, В и Д чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“.

Повече за условията за кандидатстване може да научите повече от тук.