Информационни срещи за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX”

октомври 23, 2018 · Новини

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”, изпълняван от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Кампанията ще се проведе от 11 до 30 ноември 2018 г. в шестте основните региона в страната – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен райони за планиране. По време на срещите ще представим подробна информация за проекта, трансфера на добри практики реализиран в резултат от транснационалното партньорство и създадените чрез иновативната методика SuccessBOX материали.

Първият семинар започва на 12 ноември във Варна и продължава във Велико Търново (13 ноември), Плевен (14 ноември), Ямбол (20 ноември), Пловдив (21 ноември) и Благоевград (30 ноември).

Участието е безплатно, като препоръчваме да направите онлайн РЕГИСТРАЦИЯ.

График на планираните семинари

Варна – 12 ноември 2018 г. (понеделник), в зала „Одесос“ на хотел „Черно море“ от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Велико Търново – 13 ноември 2018 г. (вторник), в зала „Калоян“ на хотел „Меридиан Болярски“ от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Плевен – 14 ноември 2018 г. (сряда), в зала „Ротари“ на хотел „Ростов“ от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Ямбол – 20 ноември 2018 г. (вторник), в зала на хотел „Диана Палас“ от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Пловдив – 21 ноември 2018 г. (сряда), в зала на „Limacon“, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Благоевград – 30 ноември 2018 г. (петък), в зала на хотел „Монте Кристо“, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

Ще ви очакваме!