ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ОБЯВИ УЧАСТНИЦИТЕ В НАДПРЕВАРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 47.1 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ И ИНОВАТИВНИ КОМПАНИИ

юни 28, 2018 · Новини

Фондът за рисков капитал, подкрепен с 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), е вторият дялов инструмент структуриран от ФМФИБ.

Процедурата за избор на мениджър за управлението на Фонд рисков капитал стартира през май. В определения краен срок за подаване на документи, до 25 юни 2018 г., бяха получени общо 4 заявления за участие.

Предстои ФМФИБ да извърши проверка на декларираните обстоятелства и първоначален подбор на кандидатите.

Основна тежест при оценяването на заявилите желание за участие в процедурата кандидати ще има опита в такъв тип дялово инвестиране и привличане на частно финансиране от професионални инвеститори. Кандидатите ще трябва да осигурят частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели.

Очаква се общо средствата от публичното и частно финансиране да надвишат 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови инвестиции във високотехнологични и иновативни МСП в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите ще е в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Фондът за рисков капитал ще подпомогне развитието на българската икономика, повишавайки конкурентоспособността на местните фирми и подобрявайки корпоративното им управление и капацитет.

Допълнителна информация може да получите тук.