ЕК предвижда 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации

юни 13, 2018 · Новини

Европейската комисия предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.

По следващия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. с новата програма „Хоризонт Европа“ се предвиждат 100 милиарда евро.

С „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.
С програмата ще бъдат въведени и нови характеристики. Сред тях са нови цели за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност, както и се предвижда да бъде удвоена подкрепата за държави-членки, които изостават при използването в пълна степен националния си капацитет за научни изследвания и иновации.
Още подробности за програмата са налични на сайта на ЕК.