Процедурата за избор на финансови посредници

юни 5, 2018 · Новини

Процедурата провеждана от Фонд на Фондовете навлиза в заключителен етап на оценка и класиране на подадените окончателни оферти.

Подборът се очаква да приключи съвсем скоро. Трите нови фонда ще управляват общо 100.3 млн. лв. по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

До момента, Фонд на фондовете проведе преговори с шестимата участника, преминали през предварителния подбор. Целта бе да се постигнат възможно най-оптимални условия при създаването на трите нови фонда.

След успешно приключване на преговорите бяха подадени седем окончателни оферти от всички шестима кандидати останали в надпреварата. На 31 Май 2018г. комисията за подбор публично отвори подадените както следва оферти:

  • Три оферти за Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I, с публичен ресурс 27.3 млн. лв.;
  • Две оферти за Фонда за ускоряване и финансиране на начален етап II, с публичен ресурс от 35.7 млн. лв.; и
  • Две оферти за Фонда за финансиране на начален етап III, с публичен ресурс от 37.3 млн. лв.

Финалният етап на процедурата включва разглеждане, оценка и класиране на подадените окончателни оферти.

Със структурираният от Фонд на фондовете инструмент по ОПИК, публичният ресурс за дялово инвестиране в нови бизнеси, основани в България, ще се удвои спрямо вече инвестираните по инициативата JEREMIE средства.

В продължение на предоставените възможности за финансиране на компании в начален етап на развитие, Фонд на фондовете стартира, по-рано този месец, процедура за избор на фонд мениджър за втория дялов инструмент по ОПИК – Фонд за рисков капитал. Той е насочен към високотехнологични компании и иновативни МСП с потенциал за растеж. Публичният ресурс за този финансов инструмент възлиза на 47.1 млн. лв. Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за управление на средствата е 25 юни 2018г.

Повече информация можете да намерите тук.