Програма за кредитиране на иновативни стартиращи предприятия

юни 5, 2018 · Новини

Столичната община чрез Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия в партньорство с Банка ДСК стартира Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия.

Програмата е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов ресурс. В изпълнение на програмата Общинският гаранционен фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи.  За пръв пътфондът има специална програма, насочена към иновативните стартиращи предприятия. Той ще споделя с банката кредитор част от кредитния риск като гарантира до 50% от кредита. Сумата, в рамките на която ще се издават гаранции по програмата, е 600 000 лева до края на годината.

Специализираната гаранционна схема е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационнната стратегия за интелигентна специализация на София, включително информатиката и информационните и комуникационните технологии, както и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.