Обществено обсъждане на 11 научни програми за близо 19 милиона лева

май 22, 2018 · Новини

Министър Красимир Вълчев обяви 11 научни програми за близо 19 милиона лева за 2018 г.

Това е началото на новия инструмент за финансиране на научни изследвания – програмно финансиране, който беше въведен с последните изменения на Закона за насърчаване на научните изследвания, и който е в допълнение към другите два инструмента – институционално и конкурсно финансиране. 

Научните програми са създадени на базата на обществените и технологични предизвикателства, които са наложителни за решаването им.
Програмите са в процес на обществено обсъждане на сайта на МОН 
www.mon.bg/bg/100164