Отворена е подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

май 2, 2018 · Новини

В срок до 31.07.2018 г. подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от Програма за развитие на селските райони е оворена за кандидатстване.

Документите за кандидатстване и информация можете да откриете в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338