Отворени консултантски дни за Подмярка 6.4.1

април 18, 2018 · Новини

На 25 и 26 април, 2018 г. Огра ЕООД съвместно с Амрон ЕООД организират отворени консултантски дни за Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони.

Отворените дни ще дадат възможност на всеки да запише час и да получи безплатна консултация относно своята проектна идея и допълнително информация за предстоящия прием, като консултациите ще бъдат водени от Диана Димитрова, експерт и дългогодишен опит в подготовката и управлението на проекти с над 7 години професионален опит в ДФ Земеделие.

Очаква се кандидатстването по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” да започне през месец май и да продължи до юни 2018 година. Съгласно обявената информация чрез индикативния график, бюджетът на подмярката ще бъде 100 милиона евро. Максималния размер на финансирането е 200 000 евро, до 50 % от одобрените разходи.

Ще се подпогамат проекти, реализирани на територията на селски район в следните направления:
– производство;
– услуги;
– занаятчийство.

За да запишете удобен за Вас час можете да използвате Формата ни. Всички консултации ще се състоят в офиса на Огра ЕООД, с адрес София 1407, България
бул. “Н. Й. Вапцаров” №53 A, EAST PARK Trade Center – виж на карта тук.