Обществени консултации относно Бъдещото поколение програми и фондове

февруари 22, 2018 · Новини

През следващите месеци Европейската комисия ще направи своите предложения относно БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ, финансирани от бюджета на ЕС след 2020-а година.

Тези предложения ще определят и приоритетните области за инвестиции по отношение на растящите предизвикателства, пред които Европа е изправена.

Във връзка с тяхната подготовка, Комисията публикува редица широки ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ с цел да събере възможно най-голям брой мнения и идеи относно пълноценното и целенасочено използване на тези средства. Важността и значението на тези мнения за качеството и обхвата на бъдещите политики, особено на тази на сближаването, е огромно.

Всеки желаещ да сподели мнението си за бъдещето на политиката на сближаване може да направи това на български език на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/…/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd…

Обществената консултация относно средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността може да бъде достъпена на български език тук: https://ec.europa.eu/…/f40b936d-6249-458c-9c34-a94845f763e0…

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА ОТВОРЕНИ ДО 8 МАРТ включително.