НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г.

февруари 22, 2018 · Новини

В срок до 09.03.2018 г. е ОТВОРЕНА за кандидатстване процедура за набиране на проектни предложения
по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г.

Допустими кандидати по нея са НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, осъществяващи дейност в обществена полза. Те ще могат да кандидатстват по следните тематични области:
ТО 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
ТО 2. Развитие и признаване на младежката работа;
ТО 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
ТО 5. Младежко предприемачество.
Минималният размер на финансиране за отделен проект е 5 000 лева, а максималният – 30 000 лева.

Допълнително информация може да получите тук.