Обявена е втората покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

февруари 10, 2018 · Новини

6,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между двете страни.

Набират се проекти в направленията околна среда, туризъм и конкурентоспособност. Кандидатстването ще е изцяло електронно, чрез системата на Програмата. Срокът е 11 май 2018 г., информира МРРБ.

Допустими за финансиране ще бъдат проекти от трансграничния регион, включващ областите Кюстендил и Благоевград в България, както и Североизточен, Източен и Югоизточен регион на Македония.

Проекти могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени организации, асоциации на защитени територии, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни и социални институции, научно-изследователски институти, агенции за развитие, централни и регионални служби, структури на държавни администрации, музеи, библиотеки и читалища.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници: www.mrrb.government.bg, www.mls.gov.mk, www.ipa-cbc-007.eu, www.eufunds.bg.