Обсъждат се условията за кандидатстване за ефективно използване на ресурсите

август 21, 2017 · Новини

До 5 септември 2017 г. могат да се изпратят коментари и предложения относно предстоящата процедура за ефективно използване на ресурсите.

Планира се процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ да стартира в рамките на септември 2017 г. Цели се повишаване ресурсната ефективност и ефективно използване на ресурсите в предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Общият бюджет на финансиране е в размер на 36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).

Минимално проектите трябва да заявят не по-малко от 200 000 лева. Максималният размер на помощта ще се определя зависимост от категорията на предприятието-кандидат, мястото на изпълнение на проекта и избраните режими на подкрепа. До 750 000 лева ще е помощта за микро предприятия, до 1 000 000 лева за малки и до 1 500 000 лева за средните предприятия.

Кандидатите ще могат да участват самостоятелно или в партньорство с друго предприятие. Значение ще има и вида на извършваната основна и допълващи икономически дейности съгласно КИД-2008. Историята и добрите финансови показатели на дружествата се очаква също да бъдат ключови за оценката.

В рамките на общественото обсъждане всеки заинтересован може да направи предложение. Всички документи и изисквания са публикувани на официалната страница на програмата тук.