Приемат се проекти в подкрепа на предприемачеството

юли 28, 2017 · Новини

Стартира процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на процедурата е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Участие могат да заявят центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори и финансови институции.

Проектите следва да са свързани с информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; с предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Общият бюджет е 5 000 000 лв., като кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Вижте резюме на процедурата тук.

Приемът на проекти е до 17:30 ч. на 02 октомври 2017 г.