Стартират информационни дни по процедурата за разработване на иновации

юли 8, 2017 · Новини

Организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ пред заинтересованите страни в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Плевен – 13 юли 2017 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Зала „Катя Попова”, адрес: гр. Плевен, ул. Д. Константинов

Варна– 14 юли 2017 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Пленарна зала община Варна, адрес: Варна, бул. 8-ми приморски полк №43

Бургас – 18 юли 2017 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Експозиционен център Флора, конферентна зала 2, адрес гр. Бургас, Приморски парк

Стара Загора – 19 юли 2017 г. (сряда), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Зала „Петко Р. Славейков”, адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107

Пловдив – 20 юли 2017 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Зала „Борис Христов”, Дом на културата, адрес: гр. Пловдив, ул Гладстон №15

София – 21 юли 2017 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)
– Зала „София“ на Световен търговски център „Интерпред“, адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” No 36

Допълнителна информация относно процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg