Обявени са одобрените проекти по процедурата за енергийна ефективност за малки и средни предприятия

юли 4, 2017 · Новини

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по която се подаваха проекти през изминалата 2016 година.

От подадените общо 927 проектни предложения по процедурата за енергийна ефективност, предложени за финансиране са 239 проекта, като за тях е предвидено да се предостави безвъзмездна финансова помощ с общ размер от 172 542 023.95 лева.

Официалната информация и списъците на одобрените проекти и тези в резервния списък можете да видите тук.