Продължава приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

юни 30, 2017 · Новини

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Агенцията по заетостта припомня, че 15% от стойността на обучението по проекта се съфинансира от страна на заетите лица, останалите 85% от номиналната стойност на ваучера се заплащат по проекта. Всяко заето лице трябва да получи срещу ваучера договор за обучение и разходооправдателен документ в съответствие с нормативните изисквания за полученото съфинансиране.

Вижте повече информация от официалната страница на проекта тук.