Публикуваха списък на отпадналите проекти по процедурата за развитие на управленския капацитет

ноември 25, 2016 · Новини

От Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикуваха Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

Отпадат 86 проекта, което представлява близо 14% от всички подадени проекти. В оценката продължават 531 проектни предложения, които ще се конкурират за общ бюджет от 58,674,900.00 лв.

 

Повече информация можете да намерите тук.