Отворена е програмата “Спорт за децата в свободното време”

ноември 24, 2016 · Новини

Крайният срок за подаване на документи е 10 декември 2016 г. 

Програма „Спорт за децата в свободното време“ цели ограничаване негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата:
• хиподинамия, понижена дееспособност;
• наднормено тегло, гръбначни изкривявания;
• непълноценно използване на свободното време;
• повишаваща се агресия и поддаване на негативните явления в обществото;
• недостатъчни финансови средства, отделяни за спорт за деца в свободното им време.

Основна цел на програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Преки бенефициенти са спортните клубове, чиято работа се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са децата.

Повече информация и документи за кандидатстване може да намерите тук.