Стартира нова програма за наемане на студенти

септември 8, 2016 · Новини

От 02.09.2016г., в информационната система на проект “Студентски практики” имат право да се регистрират стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство. Работодателите, които са били регистрирани в предходния проект “Студентски практики”, също ще трябва да преминат през регистрационната процедура, като в техния случай тя е доста по-опростена. Всички фирми, които по една или друга причина са имали повече от една регистрация в предходния проект, ще е необходимо да направят изцяло нова регистрация.

Всяка регистрация подлежи на предварителна проверка и одобрение. За участие в проекта се потвърждават онези организации, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

След като регистрацията бъде потвърдена, системата ще позволи обявяването на позиции за студентски практики и добавянето на ментори, които следва да отговарят за провеждането на практиките.

Посочените лица, които ще изпълняват ролята на ментори на практикантите, трябва да бъдат в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация – работодател, най-малко 6 месеца преди началото на дадена практиката и да познават дейностите, които ще се възлагат на студента. Менторите следва да притежават висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата от студентите практика.

Планирано е до 15 септември 2016 г. модулите за студентите и лицата от висшите училища да са напълно функциониращи и публикуваните обяви да станат видими. Във връзка с посоченото срокът за кандидатстване по дадена обява следва да е не по-ранен от 15.09.2016 г. Предвижда се, че най-ранното стартиране на практика е възможно да се реализира в последната седмица на септември 2016 г.

Повече информация можете да получите като изпратите имейл на: support_s.praktiki@mon.bg или s.praktiki@mon.bg, както и да се обадите на тел.: 02 9217 471 или 02 9217 465.