Обявен е прием на проекти за развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

юни 20, 2016 · Новини

До 15 август 2016 г. ще се приемат проекти по процедурата BG16RFOP002-2.002 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Целта на финансирането е да се предостави подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 58.674.900 лв. (30 млн. евро).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 август 2016 г.

Финансирането на проектите ще е от 50 хил. лв. до 391.166 лв., а за него могат да кандидатстват само микро, малки и средни предприятия, които имат 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015). Допустимите кандидати трябва да извършват основната си икономическа дейност и тази за която ще кандидатстват в определени сектори от високотехнологични и средно-високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични и среднонискотехнологични промишлени производства, както и от сектора на интензивните на знание услуги.

Допълнително информация можете да прочетете в нашето резюме, а официална информация, както и всички документи за кандидатстване по процедурата за развитие на управленския капацитет можете да намерите тук.