Схемата за стартиращите иновативни компании е отворена за прием до 5 май, 2016 г.

февруари 4, 2016 · Новини

Процедурата за безвъзмездно финансиране BG16RFOP002-1.002 “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” е отворена за кандидатстване от днес до 5 май, 2016 г.

Финансирането е до 90% до 200 хил. евро, а участие с проекти могат да вземат микро, малки, средни и големи стартиращи компании. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в конкретни приоритетни за програмата направления.

Обявени са и информационни дни и за двете отворени в момента процедури –BG16RFOP002-1.002 “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” и BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, като датите са както следва:

Враца – 8 февруари 2016 г. (понеделник), в залата на Инспектората по образование на ул. Софроний“ № 6, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Велико Търново – 9 февруари 2016 г. (вторник), в Голяма зала на Община Велико Търново, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Варна – 10 февруари 2016 г. (сряда), в Зала на хотел „Черно море“, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Русе – 12 февруари 2016 г. (петък), в Пленарна зала в сградата на община Русе, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 12.30 до 14.00 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Бургас – 16 февруари 2016 г. (вторник), в зала 208 на Бургаски свободен университет, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Стара Загора – 17 февруари 2016 г. (сряда), в залата на Общински съвет-Стара Загора, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Пловдив – 18 февруари 2016 г. (четвъртък), в зала на Новотел Пловдив, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

София – 19 февруари 2016 г. (петък), в зала „София I+II“ в х-л „Маринела“, от:
– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”
– 13.00 до 15.30 часа – процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“