Одобрени са 202 проекта от първи прием на процедурата за подобряване на производствения капацитет

ноември 30, 2015 · Новини

Поради големия интерес по процедурата, се очаква през януари 2016 г.бюджета да бъде увеличен с 100 млн. лв. допълнително

Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

От набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства ще бъдат сключени договори с 202 кандидати в рамките на 2015 година на обща стойност от 116,5 млн. лева.

Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия краен срок.

Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498, съобщи министър Лукарски. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 млн. лв. В случай, че бъде взето такова решение ще могат да бъдат допълнително финансирани още проекти от резервния списък.

Министърът посочи, че от проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в категорията „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения – 11 571 488,90 млн.лв. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума – 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ – 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ – 64 158 678,59 лв.

Пълният списък с одобрените проекти и тези в резервите можете да видите тук.