Стартира процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

юли 1, 2015 · Новини

От 29 юни 2015 г. е отворена за прием на проекти процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели.
Краен срок за подаване на проекти е 14 септември 2015 г.

За какво може да се кандидатства?

Наемане на безработни лица за период до 12 месеца (тази дейност е задължителна), професионално обучение и обучение по ключови компетентности за чужди езици и дигитална компетентност на лицата, инвестиции до 30% за оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ се определя според вида на предприятието кандидат, както следва:

    • За микро, малки и средни предприятия – финансирането е 100%;
    • За големи предприятия – финансирането е до 80%;

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.

Свържете се с екипа на Огра, а нашите експерти ще Ви помогнат да разберете изискванията и условията на кандидатстване.