Проект „Красива България” открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2014 г.

ноември 30, 2013 · Новини

Мерките, по които може да се кандидатства, допустимите кандидати и проекто-предложения, тяхната финансовата рамка, изискуемите документи при кандидатстването, условията за допустимост на проекто-предложенията, оценкатата и одобряването им са описани в раздел „Документи” – Обява за кандидатстване по Проект „Красива България”.
Всеки кандидат може да получи формуляри за кандидатстване от раздел „Документи” – Документи за кандидатстване – 2014.

Адреси и телефони за допълнителна информация:

    • Централно звено за изпълнение на Проект „Красива България” в гр. София: 1051 София, ул. „Триадица” №2, партер, стая №1, тел.: 02/981 39 42
    • Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България” в гр. Русе: 7000 Русе, пл. „Свобода” №6, стая №608, тел.: 082/82 23 94; 0885 68 68 84
    • Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България” в гр. Стара Загора: 6000 Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” №8, ет. 2, стая №224, тел.: 0887 55 33 96
    • Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България” в гр. София: 1051 София, ул. „Триадица” №2, партер, стая №3, тел.: 02/987 39 80; 02/8119 409; 0885 68 68 70

За повече информация: http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2014-1033.html

 

Източник: Огра, по материали от страницата на МТСП