Правителството подкрепя бизнеса в насърчаването на младежката заетост в България

ноември 19, 2013 · Новини

Правителството подкрепя фирмите от частния сектор, които проявят инициатива да насърчат младежката заетост в България. Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева днес при официалното представяне на инициативата на Нестле-България “Нестле се нуждае от младите хора”. Тя отбеляза, че решаването на проблема с младежката безработица в Европа е въпрос не толкова на правителствата, а на бизнеса. “Ролята на управляващите е само да създават условия за това”, каза вицепремиерът.

МТСП работи за включване в заетост на младите хора до 30 г. и разчита на активността на работодателите за изпълнението на Европейската гаранция за младежта, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. По нейните думи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. ще подкрепи работодателите в осигуряването на професионално обучение и ключови компетентности на наетия персонал. Потенциалните бенефициенти ще имат възможност да се възползват от субсидиране за разкриването на нови работни места, на които да бъдат наети безработни лица.

„Новата оперативна програма поставя специален фокус върху насърчаването на младежката заетост”, подчерта заместник-министър Янкова. Предвижда се целеви ресурс от около 100 млн.евро да бъде насочен към мерки за активиране на икономически неактивни младежи, предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, обучения, временна заетост и стажуване в реална работна среда.

„Намаляването на младежката безработица може да стане единствено в партньорство между публичните власти, бизнеса и останалите заинтересовани страни”, отбеляза в изказването си заместник-министър Янкова.

„Нестле България“ ще предостави възможност за работа и стаж на 330 млади хора под 30 години от цялата страна в периода 2014-2016 година”, обяви изпълнителният директор на компанията Хуан Карлос Паралехо, като представи българското участие в инициативата за насърчаване на младежката заетост в Европа.

Участие във форума взеха министърът на образованието и науката Анелия Клисарова и заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Николай Николов.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на МТСП