Европейски приоритет за 2014 г.: укрепване на икономическото възстановяване

ноември 15, 2013 · Новини

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се определят приоритети за 2014 г., включително борба с безработицата и възстановяване на банковото кредитиране за икономиката.

Най-голямото предизвикателство, пред което в момента е изправена европейската икономика, е как да се подкрепи започналото възстановяване. Това е основното послание в тазгодишния годишен обзор на растежа English (en) (ГОР), приет днес от Комисията. С неговото приемане започва четвъртият европейски семестър за координация на икономическата политика — в условия на възобновяващ се растеж и напредък на страните членки в коригирането на дисбалансите, появили се преди кризата.

Затова Комисията поддържа своята балансирана стратегия за растеж и работни места и вниманието си към пет основни приоритета през следващата година:

  • продължаване на диференцираната и благоприятстваща растежа бюджетна консолидация;
  • възстановяване на банковото кредитиране на икономиката;
  • стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността в момента и за в бъдеще;
  • борба с безработицата и социалните последици от кризата;
  • модернизиране на публичната администрация.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Това е повратен момент за икономиката на ЕС. Усилената работа на ЕС започва да дава резултати и растежът постепенно започва да се завръща. В годишния обзор на растежа за 2014 г. се посочва къде трябва да бъдем по-смели, за да осъществим необходимите реформи за постигането на трайно възстановяване и създаване на работни места“.

Годишният обзор на растежа показва как държавите членки се приспособяват към наскоро засиления процес на координация на икономическата политика в рамките на европейския семестър и как работят по-добре заедно в съответствие с общи правила.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия