Покана за набиране на проекти по Фонда за двустранни отношения на национално ниво

ноември 12, 2013 · Новини

Срок за кандидатстване: от 11 ноември 2013 до 15 декември 2014 г.

Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 обявява покана за набиране на предложения в следните две тематични области:

Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2).

Пълният пакет за кандидатстването с проекти по двата приоритета може да намерите тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Финансов механизъм на ЕИП Норвежки финансов механизъм