На 11.11.2013 г. беше представена процедура “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в гр. София

ноември 11, 2013 · Новини

Следващият информационен ден е в гр. Пловдив на 12.11.2013 г.

Информационната кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” започна с информационен ден в град София, в който взеха участие над 300 представители на бизнеса. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим заяви при откриването на събитието, че обявената процедура е част от пакета мерки, които Министерството на икономиката и енергетиката предприе за преодоляване на риска от автоматична загуба на средства по ОП “Конкурентоспособност“. В резултат от ускорените процеси по извършване на плащания, беше преодолян рискът от загуба на средства за 2013 г., който в началото на мандата се изчисляваше на 50 млн. евро, добави още заместник-министър Тасим.

Като една от причините за огромния интерес към тази процедура зам.-министърът на икономиката и енергетиката определи това, че тя е последната възможност за кандидатстване по ОП “Конкурентоспособност” за този програмен период. “Но ви уверявам, че следващата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” ще има много по-добри възможности за финансиране на българския бизнес“, заяви зам.-министър Тасим.

Експертите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха условията по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектно предложение.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева, от които 83 122 775 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 14 668 725 лева – национално съфинансиране. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информационните дни продължават в:
Пловдив – 12.11.2013 г. /вторник/
Бургас – 13.11.2013 г. /сряда/
Варна – 14.11.2013 г. /четвъртък/
Враца – 18.11.2013 г. /понеделник/

 

Източник: Огра, по материали от страницата на УО на ОП “Конкурентоспособност”