Амбициозен план на ЕС за намаляване на употребата на найлонови торбички с 80 %

ноември 10, 2013 · Новини

Благодарение на представен от ЕС план, използването на найлонови торбички за еднократна употреба в ЕС може да намалее драстично през следващите 4 години.

С предложения план страните от ЕС се насърчават да въведат каквито мерки сметнат за подходящи, за да се ограничи употребата на тънки найлонови торбички. Сред възможните мерки са налагане на такси или забрана на употребата на найлонови торбички, както и въвеждане на национални цели за нейното ограничаване.

Понастоящем всеки европеец използва средно 198 найлонови торбички за еднократна употреба на година, което представлява една торбичка на ден на домакинство. Годишната употреба обаче се различава значително в отделните страни от Съюза, варирайки от 4 торбички на човек в Дания и Финландия до 466 — в Полша, Португалия и Словакия.

В много от страните от ЕС, които въведоха задължителни такси за найлоновите торбички за еднократна употреба, се наблюдава силен спад в използването на този тип торбички, тъй като потребителите трябва да плащат за тях.
Независимо от това, че повечето от 100-те млрд. найлонови торбички, предоставяни от супермаркети и други магазини, се използват само веднъж за около 20 минути, разграждането им отнема стотици години и ежегодно около 8 млрд. от тях се озовават в реки или езера или замърсяват улиците и природата.

Смъртоносно въздействие върху околната среда

Торбичките, които стигат до морето, често биват поглъщани от морски животни или птици, като последствията понякога са пагубни за китове, тюлени, чайки и много видове застрашени костенурки. В Северно море в стомасите на 94 % от всички птици има пластмаса. На другия край на Европа найлоновите торбички представляват 73 % от пластмасовите отпадъци, събрани от траулери край бреговете на Тоскана.

ЕС се надява, че новият план ще доведе до промяна в поведението по отношение на употребата и изхвърлянето на торбички.
Новите предложения се отнасят само до тънките найлонови торбички, тъй като вероятността те да бъдат рециклирани или използвани повторно е по-малка в сравнение с по-дебелите торбички.
Предложенията на Комисията са резултат от призивите на министрите на околната среда в ЕС за действия на европейско равнище. Проведена бе и обществена консултация, която показа наличието на широка подкрепа за европейска инициатива в тази област.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия