Европейската комисия обявява второ издание на конкурса за социални иновации

октомври 30, 2013 · Новини

На 11 октомври 2013 г. в Милано, Италия, Европейската комисия стартира второто издание на конкурса за социални иновации, като първите три най-добри предложения ще получат награда от по 30 000 евро през май 2014 г.

Както и в първото издание, целта на конкурса за социални иновации е да се намерят най-добрите решения, които да помогнат на хората да започнат работа или да създадат нови видове работа.

Европейската комисия предлага награда за тези социални иновации, които ще имат реално въздействие върху подпомагане заетостта на безработните или ще създадат нови възможности за работа, като например:

  • Увеличаването на броя на безработните, които си намират работа;
  • Увеличаване на заетостта на хората в неравностойно положение (в т.ч. млади хора, над 50-те години, хората с увреждания, работещи майки);
  • Увеличаването на броя на хората, които стартират собствен бизнес;
  • Под социални иновации се разбират иновации, които са социални едновременно и като резултат и като значение – това са нови идеи (продукти, услуги и модели), които отговарят на социалните потребности (по-ефективно, отколкото алтернативите) и създават нови социални отношения и сътрудничества.

Критерии за конкурса:

Конкурсът е отворен за всички лица, които са законно установени или пребиваващи в държавите членки на ЕС – или в страните, установени по споразумение за участие в Програмата за конкурентоспособност и иновации. Могат да се изпратят идеи и предложения от всички източници, сектори и видове организации, включително от организации с идеална цел и частните компании.

Критерии за оценка:

  • Степен на новаторство (50% тежест на критерия) – оценява се иновативността в контекста на предложената идея; подхода и решението на един социално-икономически или екологичен проблем от предложения продукт, услуга, процес, технология, съобразена с изискванията на това решение. Иновациите могат да се разбират както като нови идеи, така и като нови или усъвършенствани начини за изпълнение, адаптирани в различен контекст или целева група на съществуващите вече решения;
  • Потенциалното въздействие на идеята (30% тежест на критерия) – оценява се потенциала на идеята, която да помогне на хората да намерят работа или да се създадат нови видове работа;
  • Потенциал за устойчивост на идеята (20% тежест на критерия) – оценява се вероятността, проектите да имат значително, продължително и нарастващото въздействие не само за една страна-членка, но и за повечето страни в ЕС.

Крайният срок за изпращане на предложенията за първият етап на селекция е 11 декември 2013 г. – 12.00 ч. централно европейско време.

Повече информация и кандидатиране за конкурса ще намерите на сайта на ЕК.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕ