На 24 и 25 октомври в Интер Експо Център, гр. София, ще се проведе форум за насърчаване на предприемачеството в България

октомври 21, 2013 · Новини

Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” организират провеждането на 11-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – “The European Day of the Entrepreneur 2013”, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП на 24-ти и 25-ти октомври 2013г., в Интер Експо Център, гр. София.

Темата на събитието тази година ще бъде: “Науката в подкрепа на иновациите в икономиката”. Предвидените различните модули ще засегнат теми като: стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса, технологичния трансфер, клъстерната политика, иновациите в обучението по предприемачество, представяне на новата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., като традиционно събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. За участие са поканени министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар. Основни лектори ще бъдат представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, забавени плащания, учени, консултанти, експерти, общински и други специалисти.

Програмата за форума “Науката в подкрепа на иновациите в икономиката”, можете да видите тук.

Регистриране за участие може да се направи тук, както и на място (на 24 октомври, от 8.00 до 9.00 часа) пред зала “ВИТОША” в Интер Експо Център.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейски ден на предприемача