Закон за иновациите ще регламентира новата роля на Националния иновационен фонд

октомври 15, 2013 · Новини

Екипът на Министерството на икономиката и енергетиката разработва Закон за иновациите, който ще регламентира нова роля на Националния иновационен фонд като реален източник за финансиране на иновативния бизнес. Това съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на тържественото събрание по случай 144-та годишнина от създаването на Българската академия на науките.

Икономическата политика на правителството е фокусирана върху иновациите като основен фактор за устойчив растеж, повишаване на добавената стойност в икономиката и по-добър жизнен стандарт за хората. Според г-жа Янева всички тези усилия се правят заради идеята, че иновациите са най-сериозният двигател за растеж – независимо дали става дума за разработването на нови продукти и услуги или за нови начини за пазарна експанзия.

“Българската академия на науките е най-авторитетната научна институция в страната и винаги ни дава поводи за гордост, че нашият научен потенциал е конкурентоспособен в световен мащаб. Ръководството на Академията продължава своята последователна политика за утвърждаване развитието на науката и иновациите като залог за стабилен икономически просперитет. Всяка година академията отчита все повече постижения в науката и иновациите, които са неизменен капитал за развитието на България като пълноценен член на европейското семейство”, каза още зам.-министър Янева. Тя благодари на учените от БАН за съвместната работа по разработката на „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“, едно от задължителните предварителни условия за новия програмен период 2014-2020 г.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерство на икономиката и енергетиката