Социалните партньори ще бъдат включени в следващия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси”

октомври 14, 2013 · Новини

Социалните партньори ще бъдат включени в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в следващия програмен период 2014 – 2020 г. В това увери министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри Международна конференция за развитието на социалните политики чрез използване на европейски възможности за финансиране. Форумът се организира от КТ „Подкрепа”, като участие ще вземат експерти от Германия, Унгария, Румъния , Литва и Португалия.

„Подготовката на един добър програмен документ на ОПРЧР за периода 2014-2020 г., който отчита интересите на максимално широк кръг заинтересовани страни, минава през участието и на социалните партньори”, подчерта министър Адемов. Той допълни, че целите за следващия програмен период са по-висока и по-качествена заетост; по-малко хора, изключени от икономическия и обществения живот; по-добре работещи институции в сферата на труда и социалната политика.

Министър Адемов акцентира върху важността от осигуряване на средства от Европейския социален фонд за трансгранично сътрудничество между организации както на работниците, така и на работодателите. „По този начин ще имаме натрупване на добри практики, опит и информация, нужни за решаване на проблемите в сферата на труда и социалната политика”, поясни министърът.

Той обобщи, че изпълнението на проектите на социалните партньори през настоящия програмен период оправдаха очакванията за принос за подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България. „Реализацията на тези проекти се превърна и в съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност”, допълни министър Адемов.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерството на труда и социалната политика