Конкурс за проектни предложения по Програмата за научен обмен между Швейцария и България

септември 30, 2013 · Новини

Министерството на образованието и науката стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдоркторантска стипендия –допускат се  кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска  степен.

Заявленията се подават в срок до 01 ноември 2013 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адрес: http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648

ПРОГРАМА за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки 2011-2015

 

Източник: Огра, по материали от страницата на МОН