Ще се проведат две кръгли маси за бенефициенти в София

септември 23, 2013 · Новини

На 26 и на 30 септември от 09:30 часа в Essence Center (гр. София, ул. “6-ти Септември” 37) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) ще проведе информационни срещи и съпътстващи кръгли маси на тема “Научени уроци”. Срещата е насочена към бенефициенти по оперативните програми и е част от национална кампания на мрежата от 28 областни информационни центъра, която цели да оптимизира процедурите за изпълнение на проекти, финансирани по оперативните програми.

Кампанията “Научени уроци” стартира през месец юли с попълване на анкети от страна на бенефициентите, в които те споделяха основните проблемни зони в процеса на кандидатсване и изпълнение на проекти. Целта на кръглите маси на е тези проблеми да бъдат обсъдени и да бъдат начертани пътища за тяхното решаване, които след това ще бъдат представени на Управляващите органи на съответните оперативни програми.

На предстоящия трети етап от кампанията Централният информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет ще проведе среща на всички Управляващи органи и вицепремиера Зинаида Златанова, на която да се дискутират предложенията на бенефициентите. Резултатите от кампанията ще бъдат обявени през месец ноември.

Предвид броя получени анкетни карти и проблемите, очертани в тях, разпределението на кръглите маси е както следва:

  • 26 септември, 09:30 ч., Essence Center, ул. “6-ти Септември” 37. За бенефициенти по ОПТ, ОПОС, ОПРР, ОПРКБИ;
  • 30 септември, 09:30 ч., Essence Center, ул. “6-ти Септември” 37. За бенефициенти по ОПРЧР, ОПАК, ОПТП.

Източник: Огра, по информация от нашите партньори от ОИЦ София