България може да загуби 85 млн. евро агросубсидии

септември 23, 2013 · Новини

За трета поредна година България е изправена пред сериозен риск да загуби европейски средства по програмата за развитие на селските райони. Досега, през последните две години, от тази програма са отписани над 90 млн. евро заради слабо усвояване. Тоест – оказва се, че в резултат на слабата вътрешна организация страната не е в състояние да се възползва от механизмите за подпомагане на сектора от Брюксел.

В европейската програма за развитие на селските райони е заложено т.нар. правило n + 2, според което планираният бюджет за всяка една година от действието й трябва да бъде разплатен максимум 24 месеца по-късно. Така до края на настоящата година фонд “Земеделие” трябва да изплати по проекти цялото заложено в предварителния план за 2011 г. финансиране от над 398 млн. евро. Актуалните данни обаче показват, че три месеца преди крайната дата от този бюджет са платени едва около 90 млн. евро. Това означава, че за да няма загуба на пари, през периода октомври – декември по проекти трябва да бъдат преведени около 300 млн. евро. От земеделското министерство твърдят, че вече са задействали план за спасяване на еврофинансирането, който включва авансово превеждане на средства по общински проекти, ускорено плащане на приключващи такива, както и преразпределение на пари между различни мерки в самата програма. Въпреки това анализите на министерството сочат, че е възможно да се стигне до загуба от близо 85 млн. евро.

Според доклад на Министерство на земеделието и храните до депутатите от парламентарните комисии по земеделие и по усвояване на европейските фондове има три сценария за усвояването на заложените 398 млн. евро, които трябва да се платят до края на 2013 г. В оптимистичния сценарий крайният резултат е страната да получи малко над 401 млн. евро от бюджета на програмата. Тоест – загубата на пари да е нула.Изпълнението на този план обаче изисква максимално разплащане на всички приключващи договори през тази година и подаване на ранни заявки за плащания по договори, изтичащи през 2014 г. В този сценарий е заложена и голяма сума за авансово превеждане на пари по проекти, одобрени през тази година – над 106 млн. евро.

Според реалистичния план, изготвен от агроминистерството, ще бъдат изплатени около 370 млн. евро, което означава загуба за над 27 млн. евро.

Начертан е и трети, песимистичен, вариант, при който според земеделското министерство от програмата ще бъдат отписани 84.99 млн. евро. Което би било най-голямата загуба на европари за земеделие в България досега.

Междувременно от доклада на земеделското министерство се вижда, че под риск са пари и по другата управлявана от ведомството европрограма – за развитие на рибарството и аквакултурите, чийто бюджет е 104 млн. евро. По нея се очаква да бъдат загубени до 10 млн. евро.

 
Източник: Огра, по материали от страницата на в-к Капитал.