Отложен е приемът на проекти по мерки 112 и 141 по ПРСР

септември 14, 2013 · Новини

Приемът на проекти на млади фермери и полупазарни стопанства се отлага за неопределено време.В актуализирания индикативен график за прием на заявления по марка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е предвидено да се кандидатства в периода от 2 до 20 септември. По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ е заложен двумесечен период за подаване на заявления от 2 септември до 1 ноември 2013 г.

Към момента няма издадени заповеди от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, а от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните поясниха пред Агрозона, че експертите от Управляващия орган на ПРСР, Дирекция „Развитие на селските райони“ изготвят анализ, който ще бъде представен на ресорния зам.-министър Явор Гечев. Очаква се да бъде изготвен преглед на състоянието на бюджетите по двете мерки и да се определи свободния ресурс, който може да бъде договорен, както и направленията за инвестиции.

Съгласно решение на Министерски съвет от 8 март тази година, се дава съгласие за наддоговаряне на бюджети по мерки от ПРСР. Максималният размер на бюджета за приема не може да надвишава: 48 895 000 лв, представляващи 19% от размера на договорената финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР /2007-2013 г./.
По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” бюджетът, определен за наддоговаряне не може да надвишава 5 280 660 лв., представляващи 5% от размера на договорената финансова помощ, е посочено в решението на Министерски съвет.

Източник: Огра, по материали от страницата на AGRO.BG