ПОКАНА

септември 6, 2013 · Новини

Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи, с максимална стойност на финансиране от страна на програмата до 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева).

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 2 от 27.09.2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта 2011 – 2015 и Насоките за кандидатстване.

Проектите се подават в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, дирекция „Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми”, отдел „Национални младежки програми и инициативи”, София, 1113, бул. Цариградско шосе № 125, ет. 2, ст. 224, на място, по куриер или по пощата на същия адрес. Задължително на плика се изписва и конкретната подпрограма, по която кандидатства организацията.

Проектни предложения ще се приемат до 07.10.2013 г., важи датата на пощенското клеймо на изпращане на предложението.

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страниците на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” www.youthbg.info и www.mikc.bg или чрез електронна поща npm3@youthbg.info.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”