Прекратяване на приема по Фонд „Партньорство“

септември 2, 2013 · Новини

Поради изчерпване на наличния финансов ресурс, Швейцарското междинно звено обявява предсрочното прекратяване на поканата за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ на Тематичен фонд „Партньорство“.

Считано от 01.09.2013 ШМЗ преустановява набирането на проектни предложения и обработването на постъпилите заявки за оказване на съдействие за намирането на проектни партньори в Швейцария.

Към настоящия момент Швейцарското междинно звено е в процес на оценяване на постъпилите в рамките на втората междинна сесия проектни предложения. След приключване на оценката и изготвянето на разчети, и при наличие на финансов ресурс, ще бъдат оценени и класирани и проектните предложения, постъпили в рамките на третата междинна сесия (след 30 април 2013 г.).

Източник: Огра, по материали от страницата на Българо-швейцарска програма за сътрудничество