“Научени уроци”

август 28, 2013 · Новини

Общо 443 души пуснаха гласа си в отговор на въпроса „Достигнаха ли до вас европейските средства“ на специално допитване, организирано от Областен информационен център – София. От тях 364 души дадоха положителен отговор на така зададения въпрос, а 79 отговориха отрицателно.

Допитването до гражданите на София се проведе в периода 21-23 август в Борисовата градина на столицата. Инициативата имаше за цел да запознае жителите на София с направенотo в града им с европейски пари през първи програмен период 2007-2013 г. Поради големия интерес, от Областния център предвиждат още една приемна, която ще се проведе в периода 11-13 септември в парка Заимов.
Приемната на ОИЦ – София е първата от поредицата открити приемни, които ще се проведат през месец септември в цялата страна от мрежата на Областните информационни центрове. Кампанията е под мотото „Първите седем години на България в Европейския съюз“ и цели да отчете степента на запознатост на гражданите с приноса на ЕС в страната. На откритите приемни представителите на мрежата от информационни центрове ще проведат допитване сред обществеността и ще представят най-знаковите и видими за региона проекти, реализирани с европейски средства.

Областен информационен център – София отправя покана за включване в национална кампания под мотото „Научени уроци“. Мащабното проучване цели да установи къде са критичните места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове. За да участвате, е необходимо да попълните попълните  анкетна карта. Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите. В рамките на кампанията ОИЦ – София ще събере информация от бенефициенти от столицата и от Софийска област, които реализират проекти по всички Оперативни програми през първия програмен период.

Моля, изпращайте попълнените анкетни карти на е-mail: oic.sofia@eufunds.bg.

За повече информация можете да се обръщате към Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, тел. 02/8511 286 и 0879 291 121.

Източник: Огра, по материали от страницата на Projectmedia.bg