Гаранции по бизнес кредити

август 27, 2013 · Новини

Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българска банка за развитие, стартира нова гаранционна програма, в рамките на която ще се покрива половината от риска по кредити, предоставени от търговските банки на малки и средни предприятия. Общият капацитет на новата инициатива е за 360 млн. лева.

Целта на новата програмата е да улесни достъпът на бизнеса до финансиране и да бъдат облекчени изискванията за обезпечения. Малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за финансиране пред търговските банки, а те от своя страна ще получават гаранции по кредитите от НГФ. Ще бъдат гарантирани както инвестиционни кредити, така и кредити за оборотни заеми. По програмата са въведени нови правила, които ще допринесат за по-голяма гъвкавост, бързина и независимост на търговските банки при отпускането на гарантирани от НГФ кредити. Схемата предвижда още и увеличаване срока на гаранциите.
Изборът на банки-партньори по новата гаранционна схема вече е стартирал. Търговските банки трябва да изпратят своите заявлени за участие до 10 септември 2013 г.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Българска Банка за Развитие