Търговски мисии до Хонконг, Шанхай и Париж

август 16, 2013 · Новини

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговски мисии до Хонконг, Шанхай и Париж с участието на представителите на български предприятия.

Промоционалните прояви ще се проведат през ноември 2013 г. съгласно изготвена програма, която може да намерите на интернет страницата на ИАНМСП.  Заявките за участие се приемат до 9 септември 2013 г. включително.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник:

  • самолетен билет;
  • вътрешен транспорт и трансфер; 
  • хотелско настаняване;
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията търговски мисии е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП  – www.sme.government.bg.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на ИАНМСП