МИЕ предлага за обсъждане проект на Стратегия за малкия бизнес

юли 12, 2013 · Новини

Малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. Важна е националната политика в тяхна подкрепа.

България скоро навлиза в новия програмен период 2014-2020 година. Изтича и срокът на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013. Законът за МСП повелява България да има Стратегия в областта на малките и средните предприятия, за да бъде оформена документално политиката към малкия бизнес и след това прилагана ефективно.

За тази цел Министерството на икономиката и енергетиката подготвя Проект на Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014 – 2020, изцяло адаптиран към основния европейски документ в тази област – Small Business Act и допълнен със секторен анализ.

Източник: Огра, по материали от страницата на Министерство на икономиката и енергетиката