Европейската комисия предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и МСП

юли 11, 2013 · Новини

Финансирането ще се извършва чрез 20 консорциума — екипи от интернет средата — което включва бизнес ускорители, платформи за публично набиране на средства в интернет, инвеститори на рисков капитал, помещения за работещите извън традиционните бюра лица, регионални организации за финансиране, технологични компании и сдружения на малки и средни предприятия (МСП). Подходящите консорциуми ще се подбират в зависимост от начина, по който възнамеряват да оптимизират икономическото въздействие от финансирането в интернет средата.

Обявяването на това финансиране е третата и последна покана в рамките на публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ — програма с финансиране в размер на ?500 млн., чието начало бе поставено през 2011 г. с цел да се помогне на предприятията и правителствата да извлекат ползи от мобилния интернет и революцията в обмена на данни и да насърчат иновациите и създаването на работни места в цифровите сектори на европейската икономика.
Публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ има за цел усъвършенстването на инфраструктурата и бизнес процесите чрез по-тясна интеграция на възможностите за работа в мрежа и обработка на данни в интернет.
Партньорството е насочено към различни сектори като транспорт, здравеопазване, медии, интелигентни производствени системи и енергетика. С него се определят евентуалните новаторски бизнес модели за тези сектори.

През 2013 г. започнаха пет широкомащабни изпитвания за валидиране на технологии, разработени в реалните условия на потребителя. Специфичните за отделните сектори платформи, разработени в рамките на тези изпитвания, ще бъдат на разположение на МСП и интернет предприемачите за разработване на услуги и приложения.
Това финансиране също е част от плана на Комисията „StartUp Europe“ за ускоряване на бизнеса, свързване и отдаване на дължимото на европейските предприемачески среди, така че новосъздадените технологични предприятия не само да възникват в Европа, но и да остават на Стария континент.

Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия