Одобрени са проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

май 24, 2013 · Новини

Публикуван е списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-2.3.03  – „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени от 18.09.2012 до 26.11.2012 г.).

Одобрени са 316 проекта, които ще бъдат безвъзмездно финансирани по процедурата, а още 93 са в списъка с резервни проекти.

Списъкът може да изтеглите от тук.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.