Бизнес семинари на тема: „Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай”

май 23, 2013 · Новини

Българо-китайската търговско-промишлена камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  и Българската търговско-промишлена палата  организират бизнес семинари на тема „Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай”.

Семинарите ще се проведат в различни градове в България.
Семинарите имат за цел да представят и информират българския бизнес не само с актуалното състояние и перспективи за развитието на българо-китайските търговско-икономически отношения, но и да представят различни възможности за конкретни двустранни бизнес проекти и инициативи, свързани с бизнес кооперирането на български и китайски предприятия, както и с насърчаването на инвестициите от Китай. По време на семинара ще бъдат предоставени съвети и полезна информация за улесняването и увеличаването на стокообмена между България и Китай, както и възможностите за промотиране на сектора туризъм.

Първата сесия бизнес семинари ще се поведат в следните градове:

Видин – 28 май 2013 г., от 14:00 часа, в Областна администрация Видин;
Монтана – 29 май 2013 г., от 10:00 часа, в Областна администрация Монтана;
Враца – 29 май 2013 г., от 15:00 часа, в Областна администрация Враца;
Ловеч – 30 май 2013 г., от 10:00 часа, в зала 109 в дом „Преслав”,  Ловеч;
Плевен – 30 май 2013 г., от 15:00 часа, в Областна администрация Плевен.

Втората сесия бизнес семинари ще се проведат в следните градове:

Бургас – 4 юни 2013 г., 14:00 часа, в Областна администрация Бургас;
Сливен – 5 юни 2013 г., 10:00 часа, в Областна администрация Сливен;
Ямбол – 5 юни 2013 г., 15:00 часа, в Областна азминистрация Ямбол;
Стара Загора – 6 юни 2013 г., 10:00 часа, в Областна администрация Стара Загора;
Хасково – 6 юни 2013 г., 15:00 часа, в Областна администрация Хасково.

Участието в семинарите е безплатно, като при желание за участие следва да се попълни регистрационна форма, която да се изпрати на e-mail: office@bulgariachina.com.

Допълнителна информация за бизнес семинарите може да бъде получена от г-жа Гергана Бачева, Българо-китайската търговско-промишлена камара, e-mail: g.bacheva@bulgariachina.com, от г-н Иво Илиев, ИАНМСП, e-mail: i.iliev@sme.government.bg.

Регистрационна карта

Източник: Огра, по материали от страницата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия